Zkratky v přihlašování modelů

Oborové kategorie

MINI - tvorba nejmladších modelářů do 9 let

MT - malá technika (jednodušší modely měřítek 1:100 a menší, tzv MINIBOX)

MA - malá architektura (jednoduché stavby samostatně stojící)

VA - velká architektura (soubory staveb, hrady, zámky a tvrze)

MDT - malá dopravní technika (kolová vozidla do 3,5 t)

VDT - velká dopravní technika (kolová vozidla nad 3,5 t)

PT - pásová technika (vozidla pohybující se na pásovém podvozku)

L - lodě

LKT - letecká a kosmická technika

DIO - diorama (situace na podložce s aspoň jedním 3D modelem)

PO - prostorový obrázek (2D objekty v perspektivě nebo v rámečku)

F - figurky (lidské, zvířecí a fantasy postavy)

OST - ostatní (modely které se nehodí do žádné kategorie)

VÝS - výstava (nesoutěžní modely bez rozdílu kategorií)

Věkové kategorie

MINI - nejmladší modeláři do 9 let

- mladší žáci do 12 let

- starší žáci 13 - 15 let

J - junioři 16 - 21 let

S - senioři od 22 let


spuštěno 21.3.2018